Tìm kiếm sim nhanh

[MOBIFONE] Chương trình chăm sóc khách hàng đăng ký nhận tin nhắn quảng cáo

20/12/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Từ ngày 18/12/2012 đến ngày 31/03/2012, MobiFone triển khai chương trình chăm sóc khách hàng đối với các thuê bao trả trước kích hoạt trước thời điểm 0h00 ngày 01/12/2012 hoặc thuê bao trả sau đăng ký nhận các thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại từ MobiFone.
Để tham gia chương trình, khách hàng có thể đăng ký bằng 2 hình thức: Soạn tin nhắn với cú pháp QC gửi đến số tắt 9241 hoặc Gọi 18001090 nhánh 7 để yêu cầu điện thoại viên hỗ trợ đăng ký.
Khi tham gia chương trình, khách hàng sẽ được tặng tổng cộng 45.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) chia làm 3 kỳ trong vòng 90 ngày, cụ thể:
Nội dung
Mức ưu đãi
Đối với thuê bao trả trước
15.000 đồng/30 ngày
Cộng vào tài khoản KM1
10.000 đồng/30 ngày
Cộng vào tài khoản Data1
20MB/30 ngày
Số lần cộng vào tài khoản tối đa
03 kỳ
Đối với thuê bao trả sau

Sử dụng dịch vụ thoại/SMS/MMS nội mạng
10.000 đồng/30 ngày
Sử dụng dịch vụ data
5.000 đồng/30 ngày
Số chu kỳ trừ tiền ưu đãi tối đa
03 kỳ
Lưu ý:
Thuê bao trả trước của MobiFone kích hoạt sau thời điểm 0h00 ngày 01/12/2012 có thể tham gia nhưng không được hưởng ưu đãi của Chương trình.
Tiền ưu đãi cộng vào tài khoản KM1 và Data1 của thuê bao trả trước được sử dụng các dịch vụ thoại/SMS/MMS nội mạng MobiFone và dịch vụ data.
Tiền ưu đãi trong tài khoản của Thuê bao trả sau được sử dụng các dịch vụ thoại/SMS/MMS nội mạng MobiFone (10.000 đồng/chu kỳ) và dịch vụ data (5.000 đồng/chu kỳ). Nếu thuê bao không phát sinh cước data thì số tiền đó không được sử dụng để bù trừ các dịch vụ khác.
Tiền ưu đãi của kỳ nào chỉ có giá trị trong kỳ đó và không được chuyển sang kỳ tiếp theo.
Để được hưởng quyền lợi của chương trình, khách hàng không được từ chối nhận SMS QC tối thiểu trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm thực hiện đăng ký tham gia Chương trình. Trong trường hợp từ chối nhận SMS QC sau thời điểm MobiFone cộng tiền ưu đãi vào tài khoản, khách hàng vẫn được sử dụng số tiền ưu đãi của kỳ đó, nhưng không được hưởng tiền ưu đãi của (các) kỳ tiếp theo.